Okres: PRL, Czasy współczesne

70 lat pozytywnej energii. Archiwum w Twoim zasięgu

Z cyklu:

Drogie Opolanki, Drodzy Opolanie.
Jesteśmy z Wami już 70 lat!
Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, to długo. Jednak, gdy przyjmiemy perspektywę,
w której punktem odniesienia będą najstarsze archiwalia przechowywane pieczołowicie
w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu, okaże się, że to zaledwie chwila
w historii naszego miasta i regionu.
Cieszymy się, że możemy realizować misję archiwów państwowych dla Was – gromadząc,
zabezpieczając, opracowując i udostępniając materiały archiwalne ze wszystkich
niemal zakątków Śląska Opolskiego. W XXI wieku kontynuujemy dzieło rozpoczęte
przez naszych poprzedników, których wizerunki uwiecznione na czarno-białych fotografiach
obok współczesnych, kolorowych, symbolizują historyczną ciągłość działań
archiwistów w trosce o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa.
Jesteśmy tu dla każdego z Was. Jesteśmy „archiwum w Twoim zasięgu”.
(dr Sławomir Marchel Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu)

Czas prezentacji: 6.12.2023
Miejsce ekspozycji: Studenckie Centrum Kultury w Opolu

Czas prezentacji: 7-31.12.2023
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

 

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła


Scenariusz: Justyna Sowińska, Barbara Sypko, Beata Śliwińska
Projekt graficzny: Mirosław Słomski