Mówiące znaki władzy

Z cyklu: Znaki pieczętne, przywieszone do dokumentu, nie tylko utrwalają wizerunek przypisany władcy, ale również są nośnikiem opowieści o ludziach, których życie i rola odegrana w historii zapisane zostały w źródłach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Prezentowana wystawa jest kolejnym zaproszeniem do wspólnie przeżywanej przygody z teraźniejszością, nabierającej sensu poprzez to, co minione. Postaci, […]