Epoka: Czasy współczesne

Chodzenie z klekotkami

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku