Epoka: Okres pruski i niemiecki

Genius loci. Żywa energia dawnych mieszkańców Opola

Z cyklu:

Zapomniani, ale ich energia jest wciąż obecna w Opolu. Za sprawą swoich dokonań, wynalazków, firm, które powołali do życia – przez kilkaset lat w XVIII, XIX i XX wieku rozsławiali rodzinne miasto oraz region nie tylko na Śląsku, ale daleko poza jego granicami. Byli przedsiębiorcami, naukowcami, pasjonatami, badaczami i mimo że żaden z nich nie ma dziś w Opolu swojej ulicy, placu czy nawet skweru – warto o nich pamiętać, bo ślady ich działalności oglądamy codziennie przemierzając ulice opolskiego grodu.

Zachęcamy do tego, aby mijając zbudowane przez nich kamienice, zabudowania zakładów produkcyjnych, chodząc po wyprodukowanych przez nich chodnikach czy korzystając z urządzeń, które ulokowali w mieście, przywołać ich obraz z przeszłości.

Temu służyć ma wystawa przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego w Opolu we współpracy z pasjonatami historii Opola – twórcami strony Kocham Opole & Opolskie, ukazująca sylwetki kilkunastu znamienitych opolan, tworzących genius loci miasta.

 

Czas prezentacji: 22.12.2021-31.01.2022

Miejsce ekspozycji: plac przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2

Czas prezentacji: 14.03.2022-31.03.2022

Miejsce ekspozycji: Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu

Czas prezentacji: 5.04.2022-5.05.2022

Miejsce ekspozycji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu

Czas prezentacji: 22.07.2022-31.08.2022

Miejsce ekspozycji: Izba Regionalna w Zagwiździu

Wybór i opracowanie materiałów do wystawy: Magdalena Knieja, dr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu), Damian Ruszała, Sebastian Ruszała, Krzysztof Stecki, Krzysztof Wotzka (Kocham Opole & Opolskie)

Projekt graficzny: Mirosław Słomski

Fotografie z wernisażu 20211222 r.