Okres: Czasy piastowskie, Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki, PRL, Czasy współczesne

Groszowice. Wspólna pamięć – nasze Archiwum

Z cyklu:

Archiwum po drodze

 

Wystawa o Groszowicach była pierwszą wystawą z cyklu poświęconego dzielnicom Opola. Najstarsza wzmianka o Groszowicach pochodzi z 1236 r. Historia miejscowości, kościoła, szkoły, działalność mniejszości polskiej w czasach przynależności do państwa niemieckiego, osoby związane z tym miejscem, zakłady i miejsca wypoczynku – to wszystko można zobaczyć na planszach wystawy przygotowanej przez Panią Marię Leśniowską na podstawie szerokiej kwerendy przeprowadzonej w zasobie naszego Archiwum.

 

Czas prezentacji: 6.03-6.04.2021
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

Czas prezentacji: 20.07-31.08.2021
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Groszowicach

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Scenariusz: Maria Leśniowska
Projekt graficzny: Andrzej Sznejweis