Okres: Okres pruski i niemiecki

Kobiece tajemnice Karolinki

Z cyklu:

Dzieje śląskich strojów ludowych, ich bogactwo i zróżnicowanie, zależne zarówno od historycznych kanonów piękna, jak i od lokalnych zwyczajów, to pasjonująca dziedzina badań. Wiemy, że to, co dziś wydaje nam się charakterystycznym strojem śląskim, jest najczęściej związane z inną, dość od nas odległą częścią Śląska. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że statuetka festiwalowej Karolinki to przetworzona artystycznie wizja dziewczyny w stroju ludowym, niepodobna do tych dziewcząt, które można było zobaczyć na podopolskich wsiach np. sto lat temu.

Wiele o śląskich strojach napisano, wiele ilustracji stworzono. Nic jednak nie dorówna wartości dokumentacyjnej dawnych fotografii – tych, które uchwyciły i zachowały dla przyszłości wizerunki rzeczywistych ubrań Ślązaków. Nieoceniona jest więc praca Państwa Marii i Dariusza Wandrowskich, kolekcjonerów-hobbystów, którzy nie tylko zgromadzili pokaźną liczbę autentycznych strojów śląskich z dawnych lat, nie tylko zebrali ogromną kolekcję zdjęć związanych z przeszłością naszego regionu, ale także udostępnili swoje zbiory nam – Archiwum Państwowemu w Opolu. Dziękując Ofiarodawcom za ich życzliwość, zapraszamy Państwa na wystawę, której materiał ilustracyjny zaczerpnęliśmy właśnie z kolekcji Państwa Wandrowskich.

Czas prezentacji: 25.06-31.07.2022
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Scenariusz: dr Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska

Projekt graficzny: Mirosław Słomski