Epoka: Okres pruski i niemiecki

Komisja Edukacji Narodowej

Z cyklu:

 
 

Komisja Edukacji Narodowej powstała 14 października 1773 r. Została powołana przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów na wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dokumenty powstałe w kancelarii Komisji Edukacji Narodowej, będące świadectwem jej bogatej działalności, po III rozbiorze Polski zostały wywiezione do Petersburga i włączone do Metryki Litewskiej. Po traktacie ryskim, zawartym w 1921 r., zostały zwrócone Polsce. Obecnie są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Na wystawie prezentujemy archiwalia zgromadzone w Archiwum Głównym Akt Dawnych i Archiwum Państwowym w Warszawie oraz eksponaty z Muzeum Narodowego w Warszawie, a także z Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Czas prezentacji: 13.10-5.12.2023
Miejsce ekspozycji: plac przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2
Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Scenariusz: Justyna Sowińska

Kwerenda w Archiwum Głównym Akt Dawnych: Magdalena Morawska i Rafał Górny