Okres: Czasy piastowskie, Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki, Czasy współczesne

List Chrystusowy do potomności

Z cyklu:

Wystawa o Kopicach. Historię Kopic poznacie z ciekawych tekstów i pięknych skanów z materiałów archiwalnych: fragmentów kroniki parafialnej, szkiców kościoła, czy potwierdzenia nadania szlachectwa Joannie Schaffgotsch z domu Gryzik von Schomberg-Godulla, nazywanej „śląskim Kopciuszkiem”. Sześcioletnia sierota, w dniu śmierci Karola Goduli – jednego z najbogatszych wówczas ludzi na Górnym Śląsku – stała się właścicielką m.in. 4 majątków ziemskich i 6 kopalń węgla. Ukrywano ją przed krewnymi Goduli, wysyłając do szkół. Po nobilitacji wyszła za mąż za Hansa Ulricha von Schaffgotsch. Oboje fundowali szpitale, ochronki, kościoły i kaplice. Jej rzeźbę możecie obejrzeć, spacerując po Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu.

Całość wystawy wzbogacają zdjęcia Henryka i Matyldy Niestrój.

 

 

 

Czas prezentacji: 17.04-18.05.2022
Miejsce ekspozycji: Kopice

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu

Scenariusz: dr Henryk Niestrój

Tłumaczenie: dr Małgorzata Blach-Margos

Współpraca: ks. Jarosław Szeląg, dr Aleksandra Starczewska-Wojnar
Projekt graficzny: Mirosław Słomski