Helena Malhomme

Epoka: Czasy współczesne, Okres pruski i niemiecki

Maria i Helena Kurcz – kobiety, które wspierały polską administrację

Z cyklu:

Nieugięte w marzeniach o polskim Śląsku

Maria Kurcz urodziła się 4 kwietnia 1904 r. w Bytomiu. Jej siostra Helena, późniejsza żona konsula Leona Malhomme, była 6 lat młodsza – przyszła na świat 23 lipca 1910 r. Obie siostry pracowały w Konsulacie Generalnym RP w Opolu – Maria Kurczówna jako kancelistka, a Helena jako stenotypistka.

Maria zmarła na zapalenie płuc w 1935 r. w Głuchołazach, w tamtejszym szpitalu św. Józefa.

Helena została drugą żoną pochodzącego z arystokratycznej rodziny Leona Malhomme, syna Mikołaja i Julii z domu Orłowskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Petersburgu oraz studiów w Petersburgu i Dorpacie, Leon pracował jako naczelnik w departamencie konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uroczystość zaślubin Heleny i Leona odbyła się w Opolu 25 lutego w kaplicy św. Aleksego. Ślubu udzielił młodej parze ksiądz prałat Józef Kubis. Wiążąc się ze znanym i aktywnym dyplomatą Helena włączyła się w życie kulturalne i społeczne. Leon Malhomme pełnił funkcję konsula generalnego w Opolu, a w ramach sprawowania urzędu propagował i wzmacniał działalność polskich organizacji mniejszościowych poprzez ożywianie życia kulturalnego i społeczno-politycznego oraz udział we wszystkich uroczystościach przez nie przygotowywanych. Postawa konsula powodowała wzrost prestiżu tych organizacji, a jednocześnie działała na nie mobilizująco. Konsul Malhomme wykazywał się ogromną aktywnością organizując liczne przyjęcia, spotkania w Konsulacie, a także tworząc przy tej placówce klub jazdy konnej. W roku 1932 Leon Malhomme został odwołany ze stanowiska, a po zakończeniu pracy w Opolu pełnił funkcję radcy ambasady polskiej w Paryżu do spraw wychodźstwa. Dnia 1 lutego 1934 r. objął posadę konsula generalnego w Morawskiej Ostrawie, gdzie zorganizował opozycję polskiej mniejszości na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim.  W tych działaniach towarzyszyła mu żona, która także aranżowała różne przedsięwzięcia, organizując np. spotkania dla dzieci polskich. W wolnych chwilach Helena jeździła konno i na nartach.