Okres: Okres pruski i niemiecki

Odciśnięta pamięć wspólnoty

Z cyklu:

Pieczęcie gminne stanowią niezmiernie ciekawy materiał badawczy, pozwalający wniknąć nie tylko w sferę kultury prawnej i materialnej Śląska, ale też w sprawy związane z obyczajowością, sposobem myślenia oraz wierzeniami ludności. Potrzeba tworzenia symboli i posługiwania się nimi, wynikająca z ludzkiej psychiki, w społecznościach ludzi prostych, początkowo niepiśmiennych, mogła znaleźć wyraz właśnie na pieczęci gminnej. Wiele z pieczęci opatrzonych było symbolami, które odbiorca był zdolny odczytać i identyfikować ze swoją społecznością.

Prezentacja wystawy odbyła się podczas Nocy Kultury 2021.

Czas prezentacji: 25.06-31.07.2021
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Scenariusz: dr Aleksandra Starczewska-Wojnar

Projekt graficzny: Katarzyna Mular