Budynek Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu

Epoka: PRL, Czasy współczesne

Niełatwe początki

Z cyklu:

70 lat pozytywnej energii

Na terenie Śląska Opolskiego do 1945 r. nie istniało zorganizowane archiwum szczebla regionalnego. Według zachowanych informacji przez pewien czas funkcjonowało archiwum księstwa opolsko–raciborskiego, archiwum krajowe oraz Archiwum Miejskie w Opolu. Na temat dwóch pierwszych wiemy bardzo niewiele. W XIX w. część archiwaliów dotyczących terenu obecnego Śląska Opolskiego przechowywana była w Archiwum Prowincjalnym we Wrocławiu. Podczas II wojny światowej, dokumenty zgromadzono częściowo w Archiwum Państwowym w Katowicach, i po części w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Oprócz wymienionych, nieprzerwanie funkcjonowało archiwum miejskie, ulokowane w opolskim ratuszu.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. opolskie archiwalia były rozproszone pomiędzy wspomniane archiwa. Na początku 1948 r. uruchomiono Archiwum Miejskie
w Opolu, podlegające Zarządowi Miejskiemu. Z końcem lipca 1951 r. całość miejskiego zasobu przekazano utworzonemu w styczniu Powiatowemu Archiwum Państwowemu w Opolu, które było zalążkiem przyszłego archiwum państwowego. Pod koniec 1952 r. przechowywało 114 zespołów o łącznym rozmiarze 315 m.b. Równolegle z opolskim archiwum powstały podobne placówki w Raciborzu, Brzegu i Niemodlinie. Archiwa: opolskie, raciborskie i niemodlińskie podlegały Archiwum Państwowemu w Katowicach, natomiast archiwum brzeskie było podporządkowane Archiwum Państwowemu we Wrocławiu. Było to powodowane tym, że Opolszczyzna nie stanowiła jeszcze województwa, a jej powiaty wchodziły w skład ówczesnego województwa śląskiego i wrocławskiego.

Utworzenie województwa opolskiego oraz powołanie w 1952 r. archiwów centralnych, wojewódzkich i archiwów powiatowych stało się podstawą do utworzenia w 1953 r. Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu. Podporządkowano mu Powiatowe Archiwum Państwowe w Raciborzu i w Brzegu. W następnym roku powołano Powiatowe Archiwum Państwowe w Nysie i Kluczborku.

W początkowym okresie istnienia opolskiego archiwum, kiedy nie miało ono jeszcze własnego lokum, archiwalia były przechowywane w różnych częściach miasta. Dzięki usilnym zabiegom pierwszego dyrektora, Stefana Oswalda Popiołka, w 1956 r. pozyskano dla Archiwum budynek przy ul. Zamkowej 2 w Opolu, w którym mieści się do dzisiaj. W latach 1992–1995 przeprowadzono gruntowny remont obiektu za sprawą funduszy pozyskanych przez ówczesnego dyrektora Archiwum, Jana Kornka.

Wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej w 1975 r. zlikwidowano Powiatowe Archiwum Państwowe w Kluczborku, Powiatowe Archiwum Państwowe w Raciborzu przekształcono w Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach oraz utworzono dwa oddziały podporządkowane Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Opolu: z siedzibami w Brzegu i w Nysie. W 1997 r. zlikwidowano Oddział w Brzegu, w 1998 r. – Oddział w Nysie. Całość materiałów archiwalnych, przechowywanych wcześniej w oddziałach, zgromadzono w Archiwum Państwowym w Opolu.

W 1990 r. ówczesny dyrektor, Andrzej Żak–Mensah, pozyskał byłą strażnicę w Opolu–Groszowicach, która służyła jako tymczasowy magazyn do przechowywania wciąż przybywających materiałów archiwalnych. Po wyburzeniu starego obiektu, w latach 1999–2000 wybudowano nowe magazyny, dzięki czemu Archiwum Państwowe w Opolu pozyskało 2000 m.b. powierzchni, a tym samym nowy budynek w Opolu–Groszowicach.