Epoka: Czasy współczesne

Obmywanie w rzece

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku