Okres: Okres pruski i niemiecki

Mikroświaty śląskich zwyczajów. Najważniejsze momenty życia człowieka w tradycji śląskiej

Z cyklu:

Dawne zwyczaje i obrzędy rodzinne związane z okresem ciąży oraz połogiem, dorastaniem dzieci, zalotami i swataniem, weselem, oczepinami, przekludzinami, śmiercią, także pogrzebem regulowały życie jednostki i społeczności, wprowadzały w nie ład i harmonię. Były odbiciem przyjętych zasad, norm, a nawet sankcji wynikających z niepisanego prawa zwyczajowego.

Czas prezentacji: maj 2024 r.

Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu

Scenariusz: dr Małgorzata Blach-Margos, Justyna Sowińska

Projekt graficzny: Julia Adamska