Epoka: Czasy współczesne

Palenie żuru i palenie Judasza

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku