Uczestnicy mszy zgromadzeni w amfiteatrze, 1981 r.

Epoka: PRL

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z cyklu:

Ważnym wydarzeniem w życiu Opola i województwa opolskiego były obchody święta narodowego 3 Maja, urządzone w amfiteatrze opolskim w 190. rocznicę uchwalenia konstytucji. Wielką patriotyczną uroczystość przygotował komitet, któremu patronował Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Opolu, a w skład którego weszli działacze NSZZ „Solidarność”, NZS i „Solidarności” rzemieślniczej. W uroczystościach wzięły udział tysiące mieszkańców miasta. W samym amfiteatrze zebrało się około 10 000 ludzi, a około 2 000 – z braku miejsca – zgromadziło się wokół niego.
Kilkunastu kapłanów celebrowało mszę św., której przewodniczył biskup Antoni Adamiuk.

„Pierwszy chyba raz w Opolu dzień 3 Maja, dzień którego treść to Ojczyzna, Naród, Tradycja, Wolność i Demokracja został upamiętniony publicznie i bez przeszkód wielką patriotyczną manifestacją. Amfiteatr, w którym jest 6 i pół tysiąca miejsc siedzących był wypełniony po brzegi, ludzie stali, gdzie się tylko dało. Było nas tam chyba około 15 tysięcy. Na estradzie krzyż z Matką Boską Częstochowską, z ramion którego zwisała białoczerwona szarfa. W tle historyczny wizerunek Orła Białego w koronie i napis: 3 Maja. Na środku duży ołtarz, po obu stronach wielkie świeczniki i w koszach białe i czerwone goździki. Dekoracja prosta, skromna, wręcz surowa. Wchodzą poczty sztandarowe zakładów pracy. Na kilku sztandarach zakładowych wizerunki Bogarodzicy. Obok zajmuje miejsce liczny chór, będzie on uświetniał uroczystość śpiewem pięknych pieśni religijnych i patriotycznych. Przybyłe rzesze wita proboszcz parafii katedralnej, ks. Baldy. We wzruszających słowach nawiązuje do trzeciomajowej tradycji, dziękuje Solidarności za zorganizowanie manifestacji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 3 Maja Biskupa Antoniego Adamiuka, głównego celebransa uroczystości wita Bogusław Bardon.
Wspaniałe, wzruszające kazanie wygłasza ks. Biskup Adamiuk. Przypomina wydarzenie sprzed 190 lat, skupia się na roli tradycji trzeciomajowej w tragicznych dziejach Polaków.
Po Mszy świętej, zakończonej odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę” – nastąpiła patriotyczna część uroczystości. Odśpiewaliśmy wszyscy „Witaj majowa jutrzenko”. Potem był fragment z „Koncertu Jankiela”. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Tadeusz Żyliński, aktor Teatru Ziemi Opolskiej. Omówił w kontekście historycznym narodziny Konstytucji 3 Maja. Mówił o wartościach, jakie dziś dla nas niesie to wielkie dzieło naszych Ojców. Wspomniał, że w Ojczyźnie naszej źle się dzieje, że czerpiąc z trzeciomajowej tradycji nadal winniśmy spełniać wielki obowiązek wobec naszych świętych swobód obywatelskich.
Organizatorzy zaproponowali następnie zgromadzonym przyjęcie dwu rezolucji. Jedna, skierowana do Rady Państwa domagała się zaprzestania represji za przekonania, uwolnienia więźniów politycznych – działaczy KPN oraz zaniechania procesów. Druga, skierowana do Sejmu domagała się przywrócenia dorocznego święta narodowego w dzień 3 maja.”.

Tak 3-majowe święto 1981 r. relacjonował Jerzy Łysiak, działacz opolskiej Solidarności na łamach biuletynu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego.

Zdjęcia pochodzą z Kolekcji Jerzego Stemplewskiego.
Opracowanie: Justyna Sowińska