Okres: Czasy współczesne

Historie leczone dotykiem

Z cyklu:

Konserwacja materiałów archiwalnych jest jednym z najważniejszych elementów procesu zabezpieczania dziedzictwa narodowego przechowywanego w archiwach państwowych. To Także żmudna praca, do której wykonywania potrzebne są zarówno odpowiedni kunszt, predyspozycje zawodowe, jak i właściwie dobrane narzędzia. Niezwykle istotnym czynnikiem w konserwacji jest czas.

Wystawa pokazuje proces konserwacji, jakiemu poddano materiały archiwalne przechowywane w opolskim archiwum. Opisano wykonane zabiegi, wykorzystane materiały, określono czas każdej czynności.

Zdjęcia pokazują stan archiwaliów przed konserwacją, w trakcie oraz efekt końcowy precyzyjnej pracy konserwatorskiej.

Czas prezentacji: 25.01-26.02.2022
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu

Scenariusz: dr Aleksandra Starczewska-Wojnar

Konserwacja i fotografie: Beata Petryszyn

Projekt graficzny: Katarzyna Mular