Epoka: Czasy współczesne

Święcenie palm

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku