Święcenie pokarmów

Epoka: Czasy współczesne

Święcenie pokarmów

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku