Epoka: Czasy współczesne

Topienie marzanny i wnoszenie gaika

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku