„Jazda do historii z piosenką w tle”, Noc Muzeów, 2015 r.

Epoka: PRL, Czasy współczesne

W przestrzeni miasta i regionu

Z cyklu:

70 lat pozytywnej energii

Opolskie Archiwum od wielu lat popularyzuje posiadane materiały oraz dzieje regionu. Przez lata organizowano tzw. tygodnie archiwalne. Podczas I Tygodnia Archiwów (1958 r.) w Opolu przygotowano wystawę „Opolszczyzna w dokumencie archiwalnym”. W II Tygodniu Archiwów (1963 r.) zorganizowano zjazd archiwistów zakładowych z całego województwa oraz konferencję naukową. Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje najciekawszych archiwaliów. Wówczas grupa opolskich archiwistów – Stefan Czech, Helena Lasończyk, Stefan Oswald Popiołek i Kazimierz Różanowski – udzieliła wywiadu dla Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu na temat zadań archiwów państwowych. W III Tygodniu Archiwów (1968 r.) zorganizowano konferencję dla kierowników archiwów zakładowych na temat narastającego zasobu archiwalnego. Obchody IV Tygodnia Archiwów (1973 r.) przebiegały pod hasłem „Archiwa w służbie nauki i społeczeństwa”. Tak w opolskim Archiwum, jak i jego oddziałach terenowych zorganizowano spotkania z archiwistami zakładowymi, członkami towarzystw regionalnych, nauczycielami i młodzieżą. Wydarzeniu towarzyszyło kilka wystaw: „Dzieje oświaty na Śląsku Opolskim w latach 1922–1950” (Muzeum Śląska Opolskiego), „Przeszłość i teraźniejszość Ziemi Brzeskiej” (Oddział w Brzegu) oraz „Polskość w słowach i wydarzeniach na Śląsku” (Oddział w Raciborzu). Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi w ramach cyklu „Śladami Piastów Śląskich” zrealizowała film „Brzeg”. Materiały do scenariusza przygotował ówczesny kierownik oddziału – Leszek Izbiński.

Nowatorskie wydarzenia miały miejsce w roku 2000 i 2003. Zorganizowano wówczas Dni Otwarte Archiwum, które popularyzowały wiedzę o archiwach państwowych w Polsce. Od kilku lat Archiwum aktywnie uczestniczy w organizacji Nocy Muzeów (maj), Nocy Kultury (czerwiec) i Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień), pokazując mieszkańcom Opola i turystom bogactwo swego zasobu – w tym piękną księgę praw miejskich Głubczyc z XV w., bogato zdobioną przez śląskiego iluminatora Jana z Żytawy, a przekazaną w 2002 r. przez Barbarę Piasecką–Johnson.

Współpraca z instytucjami kultury i nauki zaowocowała m.in. cyklem spotkań pt. „Kultowe miejsca Opola” (2018 r.), zorganizowanym z  Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego i opolskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Z kolei na łamach magazynu „Opole i Kropka” (2020 r.), wydawanego przez Urząd Miasta Opola, co miesiąc publikowano ciekawostki z powojennej historii miasta, wyczytane w odnalezionych kronikach Opola.

Jesteśmy rozpoznawalni w przestrzeni miejskiej – już nie jako „twierdza nie do zdobycia”, lecz instytucja, w której możecie znaleźć materiały z osiemsetletniej historii Opola.  Służymy radą i pomocą w odnajdywaniu informacji o przeszłości waszej rodziny, czy naszego regionu. Zapraszamy, by „pobawić się z historią” podczas organizowanych rokrocznie gier miejskich i projektów edukacyjnych dla szkół wszystkich szczebli. Zachęcamy, by podziwiać zachowane dokumenty, podpisane przez pierwszych władców Opola i oglądać piękne zdobienia w rękopisach ze zbiorów bibliotecznych. Nasze publikacje, oparte na źródłach zachowanych w zasobie Archiwum, prezentujemy od kilku lat podczas czerwcowego Festiwalu Książki w Opolu.