Epoka: Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki

Warownym grodem jest nasz Bóg – w 500. rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra

Z cyklu:

Wystawa została przygotowana z okazji przypadającej w 2017 r. 500. rocznicy wygłoszenia tez Marcina Lutra.
Reformy chrześcijaństwa, w które wpisuje się sformułowanie przez Marcina Lutra 95 tez, związane były ze wzrastającą aktywnością świeckich, mających do dyspozycji bogatą bibliotekę książek. Przeżywanie wiary stawało się dzięki temu sprawą bardziej prywatną i osobistą. Łączność ze Słowem Bożym, tłumaczonym na języki narodowe wpływała na głębsze rozumienie treści wiary oraz zachęcała do aktywności, czego wyrazem były pieśni wykonywane we wspólnotach. Wymownym świadectwem nowej wrażliwości religijnej są kancjonały, które jako świadectwo wiary i pobożności stały się na wystawie drogowskazem w opowieści o roli i znaczącej obecności przedstawicieli Kościołów ewangelickich.
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 15 września 2017 r. w kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu, w obecności proboszcza ks. Wojciecha Prackiego.

Czas prezentacji: 15.09.2017-31.12.2023
Miejsce ekspozycji: plac przy kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu, ul. Pasieczna 12
Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Partnerzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Patronat: Prezydent Miasta Opola, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, TVP3 Opole
Scenariusz: prof. dr hab. Mirosław Lenart, dr Aleksandra Starczewska-Wojnar
Projekt graficzny: Mirosław Słomski

Fotografie z wernisażu 20170915 r.