Wodzenie niedźwiedzia w Przysieczy, 1986 r.

Epoka: Czasy współczesne

Wodzenie niedźwiedzia

Z cyklu:

Ostatki i Wielkanoc na Górnym Śląsku