Okres: Czasy piastowskie, Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki, PRL, Czasy współczesne

Wójtowa Wieś i Szczepanowice. Wspólna pamięć – nasze Archiwum

Z cyklu:

Archiwum po drodze

Kolejna wystawa plenerowa z cyklu prezentującego dzielnice Opola obrazuje historię Wójtowej Wsi i Szczepanowic. Materiały zawarte na planszach pokazują m.in., jak zmieniały się granice Wójtowej Wsi i Szczepanowic, historię szkoły sięgającą 1811 roku, miejscowe osobowości, wśród nich Józef i Wojciech Poliwodowie – uczestnicy akcji niepodległościowej i III powstania śląskiego, a od 1922 pracownicy Konsulatu RP w Bytomiu.

Ciekawą część wystawy stanowią tablice poświęcone szczepanowickiej świątyni oraz jej czterem proboszczom: ks. Karolowi Tokarzowi, ks. Hubertowi Skomudkowi, ks. dr Zygmuntowi Lubienieckiemu oraz ks. dr. Sławomirowi Pawińskiemu.

W alfabetyczno-statystycznym spisie miejscowości Johanna Georga Knie z 1830 r. miejscowość Wójtowa Wieś występuje pod nazwami „Vogtsdorf, Woytowa Wieś”. Wiadomo również, że w 1471 r. zapisywano jej nazwę jako „Voytsdorff”, a od 1532 r. „Foytschdorf”. Na jej terenie znajdowała się szkoła katolicka, kuźnia i zakład szewski, a w 1929 r. utworzono Ochotniczą Straż Pożarną. Na mieszkańców Wójtowej Wsi mówiono dawniej „ogórkourze”, gdyż mieszkało tu wielu ogrodników. Wójtowa Wieś podlegała pod parafię katolicką i ewangelicką w Opolu. Co więcej, nazwa Vogtsdorf – Wójtowa Wieś związana jest z faktem, że miejscowość była zobowiązana do utrzymywania wójta (niem. Vogt).

Czas prezentacji: 22.12.2021-31.12.2023
Miejsce ekspozycji: plac przy kościele pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, ul. Prószkowska 74
Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu
Scenariusz: dr Małgorzata Blach-Magos
Projekt graficzny: Andrzej Sznejweis