Epoka: Czasy piastowskie, Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki, PRL, Czasy współczesne

Zakrzów. Wspólna pamięć – nasze Archiwum

Z cyklu:

Archiwum po drodze

Zapraszamy do wspólnej podróży po dzielnicy noszącej dawniej przydomek „królewska”. Mowa tutaj o Zakrzowie (niem. Königlich Sacrau), który bardzo wcześnie, bo już w 1899 r., został przyłączony do Opola. Zakrzów znany jest dzisiaj jako dzielnica przemysłowa – po obu stronach ul. Budowlanych znajdują się liczne przedsiębiorstwa, np. elektrociepłownia ECO, zakłady chemiczne Merida, market budowlany OBI, sklep meblowy Rybaccy, czy też jedyna działająca jeszcze na terenie Opola cementownia, „Odra”. Nazwa „Zakrzów” wywodzi się od wyrażenia „za krzem” i wskazuje na położenie wsi za krzakami, zaroślami. W alfabetyczno-statystycznym spisie miejscowości Johanna Georga Knie z 1830 r. występują z klei nazwy: „Sackrau Königlich, Zakrzów Królewski”. Zakrzów pierwszy raz był wzmiankowany jako „Zachrow” i „Zacrow” w 1312 r. Z materiałów zebranych przez Knie wynika, że w 1431 r. nazwę miejscowości zapisano jako „Sacrow”, a w 1532 r. jako „Sakhrow”.

Wystawa opowiada o historii miejscowości, prezentuje funkcjonujące w niej instytucje (szkoła i przedszkole) oraz przedsiębiorstwa (cementownia, port, zakłady tekstylne), a także ludzi związanych z tym miejscem (ks. prałat Wolfgang Globisch).

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Cementowni Odra S.A. oraz materiałom przekazanym przez mieszkańców dzielnicy.

Czas prezentacji: 29.08.2022-15.09.2022

Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa 2

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu

Partnerzy: Cementownia Odra S.A.

Scenariusz: dr Małgorzata Blach-Margos

Projekt graficzny: Andrzej Sznejweis

W otwarciu wystawy wziął udział prezes Cementowni Odra S.A. Wojciech Putra i członkowie Rady Dzielnicy Zakrzów. Obecna była również recenzująca wystawę prof. Anna Pobóg-Lenartowicz oraz grafik Andrzej Sznejweis.  

Fotografie z wernisażu 20220829 r.