Okres: Panowanie Habsburgów, Okres pruski i niemiecki

Znaki rodowych aspiracji

Z cyklu:

Zapraszamy do wyruszenia z nami w podróż w przestrzeni i czasie. Naszymi przewodnikami
będą nietuzinkowi bohaterowie ze Śląska, podejmujący niegdyś trud podróży edukacyjnej
bądź rycerskiej, na której znalazła się Padwa wraz z jej uniwersytetem, od XVI stulecia
będącym wizytówką Republiki Weneckiej. Życie oraz dzieła, z jakimi do dziś kojarzą się
ich imiona, są świadectwem tego, że w mieście nad Bacchiglione odnaleźli wzorce godne
naśladowania oraz gwarantujące im dołączenie do panteonu twórców kultury, będącej nie
tylko naszą dumą, ale też cennym źródłem wiedzy o wspólnej przeszłości.

Czas prezentacji: 16.09-15.10.2022
Miejsce ekspozycji: przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu

Scenariusz: Maria Leśniowska, Mirosław Lenart, Sławomir Marchel
Projekt graficzny: Mirosław Słomski