Okres: PRL

Żydzi w Opolu w latach 1945-1948

Z cyklu:

 

W Archiwum Państwowym w Opolu zachowały się sprawozdania okresowe o sytuacji miasta, które w czasie od 1945 do połowy 1948 roku podawały
liczbę ludności według narodowości i wyznania. Dzięki tym danym udało
się wyodrębnić liczbę przybyłych do miasta osób deklarujących narodowość
żydowską lub wyznanie mojżeszowe.

Czas prezentacji: 2018 r.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Śląska Opolskiego

Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego

Scenariusz: Justyna Sowińska, Bogna Szafrańska